สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง ประจำปี 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้  รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับนพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปี 2562 โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังได้นำทีมอาจารย์แพทย์ด้านโรคผิวหนังเฉพาะทางจำนวน 15 คน เพื่อตรวจรักษาคนไข้โรคผิวหนังของจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง ภายในงานมีการให้ความรู้ การตรวจและรักษาโรคผิวหนังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 485 คน  ณ  ห้องตรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี

Visitors: 1,631,802