แม็คโคร เพิ่มศักยภาพโชห่วยภาคใต้ จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 ส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอรวรรณ ลาภอำนวยผล ประธานการจัดงาน “ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๑” (ที่ 4 จากขวา) จัดงาน “ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค” ครั้งที่ 6 โซนภาคใต้ ปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าขายชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศ ชูนโยบาย “เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย คือเป้าหมายของเรา” ตอกย้ำผู้นำธุรกิจค้าส่งครบวงจรที่มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมเพิ่มศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการโชห่วยในส่วนภูมิภาค ให้สามารถปรับตัวและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่

Visitors: 1,365,936