กทม.เร่งฟื้นสตรีทฟู้ดย่านเกาะรัตนโกสินทร์

กทม.เดินหน้าพัฒนาเมืองผนึกสกสว.เร่งสรุปบทวิจัยการฟื้นฟูการค้าบนทางเท้ารูปแบบสตรีทฟู้ดพร้อมจัดระบบการค้ารูปแบบใหม่ให้เอกชนกำหนดกติการ่วมกัน พร้อมเร่งสรุปผลการศึกษาการเปิดรับฟังความเห็นด้านกฎบัตรเมือง 4 พื้นที่เพื่อนำเสนอผู้บริหารกทม.ไฟเขียว ย้ำ!!จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า เตรียมผนึกกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้ประกอบการย่านเศรษฐกิจในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และใกล้เคียงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากพบว่านโยบายจัดระเบียบการค้าขายในพื้นที่หลายจุดไปทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการค้าขายของผู้ประกอบการและยังส่งผลกระทบไปถึงอีกหลายภาคส่วน ดังจะพบว่ากลายพื้นที่เศรษฐกิจซบเซาอย่างเห็นได้ชัด

ประการสำคัญการจัดระเบียบทางเท้าช่วงที่ผ่านมาถือว่าดำเนินการตามกฎระเบียบกติกา แต่หากส่งผลกระทบก็ต้องหาแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจมีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน หมุนเวียนผู้ประกอบการ โดยในเบื้องต้นนั้นจะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ส่วนกทม.จะเป็นตัวกลางในการบูรณาการและให้การสนับสนุนภายใต้กฎระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยได้รับการสนับสนุนการทำบทวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่ตามกฎบัตรจากสกสว.เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

“จะต้องมีการจัดรูปแบบความเหมาะสมกันใหม่โดยให้มีการระดมความเห็นของภาคส่วนในพื้นที่ผ่านกฎบัตรด้านการพัฒนาเมืองที่ปัจจุบันบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด หรือเคที ร่วมกับสกสว.และอีกหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการ แนวทางหลักคือให้ภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมบริหารจัดการภายใต้กฎระเบียบ เกณฑ์คือเราจะเอาความเรียบร้อยของเมืองเป็นเกณฑ์ หรือเอาคนเป็นเกณฑ์ ประการสำคัญการค้าขายรูปแบบสตรีทฟู้ดยังเป็นเสน่ห์ของกทม.ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี ย่านการค้าสำคัญในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ ย่านบางลำภู และใกล้เคียงยังสามารถนำมาขับเคลื่อนจึงต้องเร่งดำเนินการ หากปล่อยให้ล่าช้าไปอีกจะส่งผลกระทบแล้วลุกลามต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน”

Visitors: 1,630,547