SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี

วันนี้ (3 ต.ค. 2562) นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bankร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)    ครบรอบ 17 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ SME Bank Tower สำนักงานใหญ่

Visitors: 1,365,967