กลุ่มบริษัท ออร์กานิค มอบปัจจัยผลิตภัณฑ์พืช สปป.ลาว

25.09.2019 กลุ่มบริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการ เข้าพบรัฐบาลลาว โดยกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  มอบหมายให้ ฯพณฯ ดร.บุญขวาง บุญเฮือง รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  ให้การต้อนรับครับ และรับมอบปัจจัยผลิตภัณฑ์พืช, ผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช และป้องกันโรคพืชที่เป็น Organic 100% จากกลุ่มบริษัท.... อีกทั้งเจรจาเพื่อทำความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทออร์กานิคเวย์และพันธมิตรในสปป.ลาว เพื่อพลักดันประเทศลาวสู่กสิกรรมสะอาด (เกษตรอินทรีย์ ) ทั่วประเทศลาว ตามนโยบายของรัฐบาลลาว โดยในครั้งนี้กลุ่มบริษัทออร์กานิคเวย์ ได้มอบปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสหรัฐ (USDA) , สหภาพยุโรป (EU Organic), ญี่ปุ่น (JAS Organic) และ ประเทศอังกฤษ (V-CERT UK)  ซึ่งผลิตโดยโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ มูลค่า  900,000,000 กีบ (3 ล้านบาท) แก่รัฐบาลลาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำถ่วม ทั้ง 4 แขวงทั่ว สปป.ลาว เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูการเพาะปลูกหลังน้ำลด ณ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ , นครหลวงเวียงจันทน์, สปป.ลาว

Visitors: 1,506,081