ธ.ออมสิน เข้าตรวจเยี่ยมธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี

6 ตุลาคม 2562 คุณอิสระ  วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล พร้อมด้วย คุณชาญชัย  ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 และคุณนวลนารถ สายสุทธิวงษ์ ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 15 เข้าตรวจเยี่ยมธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล พลาซา ชลบุรี  โดยได้ให้แนวทางการบริการลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงสาขาเพื่อรองรับการให้บริการในยุคดิจิทัล

Visitors: 1,365,930