ชวนเด็กร่วมกิจกรรมสร้างวินัยจราจรที่ฟิวเจอร์พาร์ค

            โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” จัดกิจกรรม “โตไป…ขับเป็น” อบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรให้เด็ก และเยาวชน ในงาน “Future Park Super Kids” ที่ ZPELL @ Future Park 11 – 14 ตุลาคมนี้

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (SKILL DRIVING EXPERIENCE) เผยว่า กิจกรรม “โตไป…ขับเป็น” (SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้กฎจราจร และฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย พร้อมรับใบขับขี่รุ่นเยาว์

 

กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลา 45 นาทีต่อรอบ รอบละไม่เกิน 15 คน แต่ละรอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงภาคทฤษฎี อบรมความปลอดภัยในการใช้รถและถนน โดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สัญญาณไฟ และความหมายของป้ายจราจร ส่วนช่วงภาคปฎิบัติ เยาวชนจะได้ขับขี่รถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง เพื่อฝึกฝนทักษะการมอง และบังคับควบคุมพวงมาลัย สร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

 

ผู้ปกครองสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ในงาน “Future Park Super Kids” บริเวณพื้นที่ Zpotlight ชั้น G ZPELL @ Futur Park ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ โดยเยาวชนที่จะเข้าอบรมต้องมีอายุ 4-8 ปี สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม จัดอบรมวันละ 10 รอบ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.30 น. ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม นี้

Visitors: 1,437,932