ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ชี้ ในอนาคตจำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต

กรุงเทพฯ ,15 ตุลาคม2562 - ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีและการผลิตหุ่นยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดระดับโลก สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ บริษัท Vinacomin Motor Industry Joint Stock Company (VMIC)ประเทศเวียดนาม บริษัทในเครือของกลุ่ม Vinacomin กลุ่มยักษ์ใหญ่ด้านการขุดเจาะถ่านหิน ซึ่งมั่นใจว่าในอนาคตจะใช้หุ่นยนต์ cobot ร่วมในกระบวนการผลิตอย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าบริษัท VMIC เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกที่นำ cobot มาใช้ในกระบวนการผลิต และทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพในผลผลิตอีกด้วย ทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึง 50-60%

มร. ดาร์เรล อดัมส์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย กล่าวว่า “การให้บริการ Cobot แก่ธุรกิจในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิต ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์มหาศาล และที่สำคัญสามารถแข่งขันได้ในตลาดเป็นอย่างดี บริษัท VIMC ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและเห็นชัด ที่ใช้ระบบอัตโนมัติควบคู่ไปกับระบบเก่า ซึ่งผลที่ได้ทำให้เกิดผลผลิตที่ดีและมีกำลังในการผลิตสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่ง ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ในฐานะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี cobot ได้เข้ามาในประเทศไทยและได้เร่งการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การผลิตอันชาญฉลาดมากขึ้น โดยมีบริษัทจำนวนมากที่กำลังเติบเติบไปอย่างยั่งยืนไปกับเรา อย่างไรก็ตามธุรกิจเหล่านี้ต่างก็ได้ประสบการณ์จากการใช้ cobot ในการผลิตและทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น เป็นการยืนยันได้ดีว่าการใช้ cobot นั้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น เพราะบริษัทต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงศักยภาพอันมหาศาลของระบบอัตโนมัตินี้จริง ๆ  ทั้งนี้ระบบ cobot ได้นำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เวชภัณฑ์ รองเท้า และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เป็นต้น ”

อัตราการเติบโตของการใช้งานหุ่นยนต์ในประเทศไทย

การใช้งานหุ่นยนต์ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ หรือ International Federation of Roboticsรายงานว่า ประเทศไทยมีการใช้งานหุ่นยนต์จัดเป็นอันดับที่ 7ในเอเชีย แลอันดับที่ 11ของโลก โดยเมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ลงทะเบียนหุ่นยนต์จำนวน 32,300ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้น 7% จากจำนวน 30,110ตัว เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานหุ่นยนต์มากที่สุดคืออุตสาหกรรมยานยนต์ คิดเป็น 35%ของการใช้งานหุ่นยนต์ทั้งหมด รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมพลาสติก คิดเป็น 19%[1]

ทั้งนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การใช้งานหุ่นยนต์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น 30ตลาดใหญ่ที่สุดของการใช้งานหุ่นยนต์ทั้งหมด 87,100ตัว โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงใช้งานหุ่นยนต์มากที่สุดในภูมิภาค[2]

การใช้งานcobot UR10 ที่บริษัทVIMC

VIMCได้ประสานงานกับบริษัท Vnstar Automation JSC (Vnstar)ซึ่งเป็นพันธมิตรของ Servo Dynamics Engineering (Servo)ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่าย ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ในประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต

มร. พาม ชวน พี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VIMCกล่าวว่า “ ตั้งแต่เริ่มใช้หุ่นยนต์cobot ผลผลิตของเราเพิ่มสูงขึ้น 2-3เท่า และคุณภาพของผลิตก็มีความดีคงที่ ทำให้มีจำนวนยอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึง 50-60%และแน่นอนทำให้รายได้ของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ส่วนของผลตอบแทนการลงทุนในประเทศเวียดนามในการลงทุนหุ่นยนต์ดังกล่าวจะอยู่ที่ระหว่าง 6-8ปี แต่เราคาดว่าจะทำได้ภายใน 1-2ปีเท่านั้น โดยการทำงานร่วมกับ cobot UR10นั้นจะใช้พนักงานจำนวนน้อยในไลน์การผลิต ทำให้เราสามารถมอบหมายงานที่มีระดับสูงกว่าได้ เพิ่มความพึงพอใจให้กับพนักงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานอีกด้วย”

ทั้งนี้ VIMCได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวน cobotเป็น 3-5ตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อปฏิบัติการในกระบวนการผลิตของโรงงานต่าง ๆ ของบริษัท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้งาน cobotของบริษัท VIMCได้

Visitors: 1,435,753