กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด  ผู้รับจ้างงานปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ สุขุมวิท จะดำเนินการติดตั้ง แผ่นคลุมกันฝนบริเวณด่านฯ สุขุมวิท ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ จึงมีความจำเป็นต้อง  เบี่ยง การจราจรหน้าด่านฯ ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 22.00 – 05.00 น.   รวมเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ได้มีการวางกรวยยางเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่การทำงาน ระยะทางประมาณ 63 เมตร ติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟสองสว่าง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรเพื่อให้มีความปลอดภัย  ต่อผู้ใช้ทางพิเศษ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 1,631,787