CK Power ประกาศความสำเร็จ! โรงไฟฟ้า ไซยะบุรี พร้อมจ่ายไฟฟ้าให้ กฟผ.เต็มรูปแบบ

            นายธนพัฒน์  ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บรัษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปี บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการโรงไฟฟ้า ไซยะบุรี ตั้งแต่ ปี 2550 เริ่มลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโครงการ และต่อมาได้รับสัมปทานจาก สปป0.ลาว ในปี 2553 พร้อมเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.ในปี 2554 เริ่มการก่อสร้างโดยวางศิลาฤกษ์ในปี 2554 และทำการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน 2562 พร้อมจ่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ตามสัญญาในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ปี ถึงประสบความสำเร็จโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีมีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 7,600 ล้านหน่วยต่อปี ภายในโรงไฟฟ้าจะมีกังหันน้ำผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 8 เครื่อง ประกอบด้วย ชุดแรกจำนวน 7 เครื่อง แต่ละเครื่องมีกำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าชุดที่สองอีก 1 เครื่อง กำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ที่จะผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ใน สปป. ลาวโดยการลงทุนโครงการทั้งสิ้น 135,000 ล้านบาท (รวมงบลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 19,400 ล้านบาท) และ ในปี 2563 ประมาณการรับรู้รายได้ จากปริมาณการรับรู้ 13,000-14,000 ล้านบาทต่อปี โรงไฟฟ้าไซยะบุรีจะจ่ายไปให้ กฟผ. 95% ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังภาคอีสาน ถึง 1 ใน 3 ของภาคอีสาน และขายให้ EDL 5% ในอัตราคงที่ 2 บาทตลอดอายุสัมปทาน 31 ปี

                

           นายธนวัฒน์ ยังกล่าวว่า การทำโครงการทางรัฐบาล สปป.ลาวมีความกังวลเรื่องปลาว่ายทวนน้ำช่วงฤดูวางไข่ ทางบริษัท ซ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้ชำนาญการด้านประมง รวมทั้งชาวประมงท้องถิ่นและทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมปลาในสาขาต่างๆ ดำเนินการศึกษาเก็บข้อมูล  เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบในขั้นรายละเอียดของ ระบบทางปลาผ่าน (Fish Passing Facilities) โดยเป็นระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passages)  ซึ่งประกอบด้วยช่องทางปลาเข้าที่มีหลายช่องทาง (Multi Fish Entrance) ทางปลาผ่าน (Fish Ladder) และ ช่องยกระดับปลา (Fish Lock) โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นระบบทางปลาผ่านที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมปลาในลำน้ำโขงฉะนั้นโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรี ยังเล้งเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ โครงการจึงได้จัดสร้างระบบปลาว่ายทวนน้ำเป็นโครงการแรก พร้อมสร้างระบบการขนส่งทางเรือทั้งเล็กและใหญ่ ให้มีการเดินเรือได้อย่างสะดวก

                

               นอกจากได้สร้างระบบการขนส่งทางเรืองสามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวก บริษัทฯ ยังได้ทำการก่อสร้างทาง จัดสร้างหมู่บ้านเพื่อชดเชย เยียวยา ให้กับชาวบ้าน จัดทำระบบไฟฟ้า การประปา โรงพยาบาล และโรงเรียน อีกทั้งมีการจัดทำ CSR ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

                บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเครื่องแรกในเดือน เมษายน 2562 ในราคาถูกพร้อมทั้งจัดทำพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และในเดือนสิงหาคมได้เปิดจำหน่ายพลังงานเครื่องที่ 7 และจะทำการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)เต็มรูปแบบในวันที่ 29 ตุลาคม 2562  นายธนวัฒน์ กล่าว

 

 

Visitors: 1,421,503