สมาคมขายตรงไทยจัดประชุม ASEAN DSA Presidents

       สมาคมการขายตรงไทย ได้มีการจัดประชุม ASEAN DSA Presidents เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและรายงานความคืบหน้าต่างๆ ของแต่ละประเทศ ขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

Visitors: 1,430,097