DITP ผนึกกำลังทีมไทยแลนด์บุกตลาดฮ่องกงดึงนักธุรกิจทำการค้าเชื่อมการลงทุนในไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดสัมมนาดึงนักลงทุนฮ่องกงทำการค้าในไทย ได้เสียงตอบรับดีเกินคาด ไทยยังเนื้อหอมเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญ นักธุรกิจฮ่องกงเตรียมตบเท้าเดินทางมาร่วมงานจับคู่ธุรกิจที่ไทย
เดือนพฤศจิกายนนี้ กว่า 40 ราย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งรัดการส่งออก พร้อมบุกตลาดและกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการของไทยในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกันผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและทูตพาณิชย์ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนในการส่งออกนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับ Hong Kong Productivity CouncilHKPC  จัดงานสัมมนาดึงนักธุรกิจฮ่องกงทำการค้าเชื่อมการลงทุนในไทย ภายใต้หัวข้อ Connecting Opportunities: Optimizing Trade and Investment in Thailand; the Gateway to ASEAN โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เชิญ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษ Thailand as a premier gateway to ASEAN เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ Atlaspace เมืองฮ่องกง

การจัดการสัมมนาดังกล่าวเป็นการจัดแบบครบวงจร โดยได้มีการให้ข้อมูลเรื่องโอกาสการค้า การให้ข้อมูลเรื่องการลงทุนโดย BOI สิทธิพิเศษของนักลงทุน และ EEC ธนาคารกรุงเทพฯ เข้าร่วมในการให้ความรู้เรื่องระบบการเงินในประเทศไทย อีกทั้ง ได้เชิญผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และ บริษัท FraserThailand  เดินทางมาให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจลงทุน และย้ายฐานการผลิต

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกงกล่าวว่า ปัจจุบันมีนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนมาก ติดต่อเข้ามาขอข้อมูลในเรื่องของการทำการค้าและการลงทุนในประเทศไทยเพื่อย้ายฐานการค้าและการผลิตมาตั้งในประเทศไทย นอกจากนี้สืบเนื่องจากการที่ข้อตกลงทางการค้า ASEAN-HK FTA ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางรัฐบาลฮ่องกงจึงได้มีการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมจากโครงการ theBranding, Upgrading and Domestic Sales – Enterprise Support Programme เพื่อส่งเสริม SMEs ฮ่องกงให้พัฒนาธุรกิจไปยังประเทศในอาเซียน โดยสนับสนุนเงินทุนในกิจกรรมการค้า การเปิดตลาด การลงทุนให้แก่นักธุรกิจฮ่องกงโครงการละ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง ซึ่งมีแผนจะขยายถึง 3 ล้านเหรียญฮ่องกง และให้ทุนสนับสนุนได้สูงสุด 10 โครงการต่อราย โดยทาง HKPC เป็นผู้ดำเนินการจัดการในเรื่องคำขอและพิจารณาจัดสรรทุน และได้ร่วมมือกับ สคต.ฮ่องกง นำนักธุรกิจฮ่องกงเดินทางไปเยือนไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ภายในงานยังได้มีการจัด Networking ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจเป็นจำนวนมาก ในการเข้ามาขอคำปรึกษาจาก BOI โดยนายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองกวางโจว นิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดย Mr. Lena Ng, Chief Investment Officer และบริษัท Frasers Thailand โดย Mr. Harry Yan, Executive Vice President-Investment Property ตลอดจนธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ซึ่งถือได้ว่าการจัดงานสัมมนาในวันนี้ประสบความสำเร็จ และได้เสียงตอบรับที่ดีมากจากนักธุรกิจชาวฮ่องกง ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดเป้าหมายในการทำการค้า อีกทั้งเพิ่มเติมในการเป็นจุดหมายในการตั้งฐานการผลิต และการลงทุนด้วย

จากผลตอบรับที่ดีข้างต้นเป็นปัจจัยสนับสนุนในการที่จะมีการจัดคณะผู้บริหารระดับสูง และนักธุรกิจฮ่องกงรายสำคัญเดินทางเยือนไทยถึง 3 คณะในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเริ่มจากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน คณะผู้นำเข้าข้าวไทยจากฮ่องกงกว่า 40 ราย และผู้นำเข้าสินค้าผลไม้และอาหารแปรรูป จะเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ของกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ ต่อด้วยการเยือนไทยของคณะผู้บริหารระดับสูงฮ่องกง นำโดย Mr. Edward Yau, Secretary for Commerce and Economic Development เพื่อหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและฮ่องกง ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

          ปัจจุบันฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย สถานการณ์การค้าระหว่างไทยและฮ่องกง ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 10,880.97 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดฮ่องกง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และข้าว เป็นต้น ส่วนสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากฮ่องกงได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องประดับอัญมณี ผ้าผืน เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 1,622,795