บริษัท อาเซีย รีดอกซ์(ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมมือ: สุชาติ ไชยชะนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซีย รีดอกซ์(ประเทศไทย) จำกัด และ Asea Power Team นำโดย นวรัตน์ จุไรนวโรจน์ และ ปิยะนันท์ ทิมโพธิ์กลาง ประกาศความร่วมมือ ศูนย์รักษา สุขภาพและความงาม บางกอก เฮลท์ คลับ (BANGKOK HEALTH CLUB) ซึ่งบริหารงานโดย ดร.ปิยะพัชร์ ภูศิริ เพื่อขยายธุรกิจร่วมกัน และเพิ่มช่องทางการเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย ณ บริษัท อาเซียฯ อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 16 พระราม 9 เมื่อเร็วๆนี้

Visitors: 1,785,037