คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น คุณปิยะนันท์ จารุพัฒนวาณิช ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาและลดการใช้ยาปฎิชีวนะในภาคปศุสัตว์แบบครบวงจรและเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Visitors: 1,784,870