DITP ลุยต่อปั้นผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคเป็นนักส่งออกรุ่นใหม่ ปี 2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP).ลุยต่อ ปั้นนักส่งออกรุ่นใหม่ ปี 2 เดินหน้าฝึกอบรมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาไปเป็นผู้ส่งออก ตั้งเป้า 3 ภูมิภาค ประเดิมพื้นที่ภาคเหนือ 20 ธ.ค.นี้ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ธ.ค.62 เผยผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการ SMEs Proactive ด้วย  

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP).เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ ปี 2 หรือ Young Exporter from Local to Global (YELG) โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคที่เคยผ่านการอบรมในระยะที่ 1 มาแล้วให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในระยะที่ 2 เพื่อสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ และสามารถพัฒนาสินค้าตนเองให้ส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศได้ มีกำหนดอบรมรวม 3 วัน และตั้งเป้าที่จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาครวม 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์

“เป้าหมายการจัดโครงการนี้ กรมฯ ต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ตามนโยบาย Local to Global และต้องการสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ๆ ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ยอดการส่งออกในภาพรวมเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก จากการเพิ่มการผลิต การจ้างงาน เพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งออกด้วย”นายสมเด็จกล่าว

สำหรับโครงการนี้ จะเริ่มครั้งแรกที่จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่โรงแรมแกรนด์วิสด้า ตั้งเป้ารับสมัครผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมรวม 150 ราย รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้จากอาจารย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียง เช่น นางรุ่งทิวา ประจันดุม นายณรงค์ ศรีเกรียงทอง นายเมธชนัน สวนศิลป์พงศ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) www.nea.ditp.go.th หรือสมัครได้ที่ https://nea.ditp.go.th/activity/10906  หรือสอบถามนางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์ โทร 091-734-4125

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องการตลาดระหว่างประเทศ กฎระเบียบ เอกสาร ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก จะได้รับสิทธิในการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ SMEs Proactive เพื่อขอรับการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching/Pitching เป็นต้น

Visitors: 1,807,222