กลุ่มออร์กานิคเวย์ รุกพลักดันประมงอินทรีย์ครบวงจร

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น (Organic Way Group)
รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายวชิระวิชญ์ จาตุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น (Organic Way Corporation.) ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการประมง และร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนวิจัยสารสกัดจากพืชธรรมชาติ (Organic Extract) เพื่อใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการแก้ไขปัญหาโรคในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่นกุ้ง ปลา เช่นแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้ง และพัฒนาสารธรรมชาติ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเชื้อ สเตรปโทคอกคัส (Streptococcus spp.) และลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาปลานิลเลี้ยง เป็นต้น  ณ ห้องประชุม FT 1105 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Visitors: 1,807,221