เตรียมพบกับ STYLE BANGKOK Pop Up Pavilion ภายในงาน Bangkok Design Week 2020

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก โดยเข้าร่วมงาน Bangkok Design Week 2020 ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่
8 กุมภาพันธ์ 2563 บนพื้นที่ 38.70 ตารางเมตร ในรูปแบบ STYLE BANGKOK Pop Up Pavilion ณ อาคารไปรษณีย์กลาง เพื่อให้ข้อมูลงานและจัดแสดงตัวอย่างสินค้าแก่ผู้เข้าชมทั้งไทยและต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2563 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 400,000 คน การเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเกิดจากการรวมงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIFF&BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศเพื่อพิจารณาเดินทางเข้าเยี่ยมชมและเจรจาการค้าในงาน STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2563 นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก และเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งอออกสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2563 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ อาคารแสดงสินค้า Hall 98 - 105  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยกำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th โทรศัพท์ 02 507 8361 ,8363 ,8364 ,8404 โทรสาร 02 547 4281 อีเมล์ lifestyleunit@ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 1,694,829