“DITP พัฒนาผู้ประกอบการสินค้าอาหารฮาลาล สร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในระดับสากล”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยพาณิชย์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เน้นการให้ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออก ช่องทางและเทคนิคการหาลูกค้า การสร้างแบรนด์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและขั้นตอนการเตรียมตัวออกงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้จะมีการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวน 20 ราย เข้าร่วมการให้คำปรึกษาแนะนำในลักษณะการ Coaching เป็นรายบริษัท และเข้าร่วมงานTHAIFEX - Anuga Asia 2020 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติอิมแพ็ค เมืองทองธานี ต่อไป

 

Visitors: 1,793,995