DITP สั่งการทูตพาณิชย์ในจีนติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา พร้อมประสานงานกับผู้ประกอบการไทยที่ไปออกงานแสดงสินค้าอย่างใกล้ชิด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สั่งการทูตพาณิชย์จีน ให้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยที่มีกำหนดเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีนและให้ติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในจีนอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการทูตพาณิชย์ทั่วโลกสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทย หลังมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเคร่งครัด

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ในภูมิภาคจีน จำนวน 9 สำนักงาน ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง นครเฉิงตู เมืองเซี่ยเหมิน เมืองกวางโจว เมืองหนานหนิง เมืองชิงต่าว เมืองฮ่องกง และ กรุงมะนิลาส่วนที่ 2 (ไต้หวัน)เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อวางแผนและเตรียมมาตรการรองรับต่อการส่งออกของไทยนั้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ในภูมิภาคจีน รายงานว่าเริ่มมีผู้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีนหลายรายประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ออกไป อาทิ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Hong Kong International  Jewellery Show ในเมืองฮ่องกง ได้เลื่อนการจัดงานจากเดือนมีนาคม 2563 เป็น เดือนพฤษภาคม 2563  ส่วนงาน Domotex Asia Chinafloor ในนครเซี่ยงไฮ้ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 และงาน Canton fair 2020  ในเมืองกวางโจว ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ได้ประกาศเลื่อนจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ได้กำชับให้สคต. ในภูมิภาคจีน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยที่จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศจีนกับฝ่ายจีน รวมทั้งให้ติดตามสถานการณ์และรายงานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันอย่างใกล้ชิด

สำหรับสถานการณ์และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของประชาชนในเมืองใหญ่ของจีนนั้น  ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงปิดตามคำสั่งของรัฐบาลจีนโดยจะเปิดทำการเป็นปกติในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  ขณะที่ร้านค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ยังคงให้บริการตามปกติ แต่ประชาชนยังคงออกจากบ้านน้อยลงและหันมาใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์และเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างประสานไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ของจีน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าสุขอนามัยและเวชภัณฑ์ต่างๆ สินค้าในกลุ่มอาหารสำเร็จรูปและสินค้าพร้อมรับประทานซึ่งมีปริมาณความต้องการสูงในขณะนี้                     นอกจากนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างทบทวนแผนงานโครงการส่งเสริมการค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม In Store Promotion รวมถึงการจัดคณะผู้แทนการค้าในตลาดจีน เพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

ขณะเดียวกันเพื่อสร้างสมดุลในการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ กรมอยู่ระหว่างพิจารณาปรับแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายไปยังตลาดที่มีศักยภาพอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา รัสเซีย ญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นต้น รวมถึงกรมฯ จะได้ผลักดันการค้าออนไลน์ร่วมกับแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดอื่นๆ ด้วย อาทิ อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นต้น

          นายสมเด็จฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้กำชับทูตพาณิชย์ทั่วโลกสร้างความมั่นใจถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้กับนักธุรกิจทั่วโลกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดโดยกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 65 (Bangkok Gems and Jewelry Fair)  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 กรมได้มีหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า รวมถึง
ผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากต่างประเทศถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวของกรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่จะเดินทางมางาน  ได้แก่ การติดตั้งจุดคัดกรองโรค เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermal-Scanner) ห้องปฐมพยาบาล เจลทำความสะอาดมือ หน้ากากอนามัยพร้อมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณงาน รวมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการหารือและร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันและมาตรการรองรับอื่นๆ ต่อไป

          ทั้งนี้ หากมีผู้ประกอบการไทยที่มีกำหนดเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน หรือมีข้อสงสัยด้านการส่งออกไปยังประเทศจีน สามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กลุ่มงานภูมิภาคจีน โทรศัพท์ 025078227 หรือสายด่วน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 

Visitors: 1,808,421