ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนา “ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563”

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่งราชอาณาจักร ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ “ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563” ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการกฎหมายต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกลไกการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว อีกทั้งรับทราบนโยบายและหลักการในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวอริยาภรณ์ สกุลชัยวรนันท์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

2. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

3. นายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

4. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

5. ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

6. นางอภิญญา อัศวตานนท์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

7. นางคณิศร ไตรรัตนจรัสพร ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

สื่อมวลชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 023543588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.0819845500Email: usanee@incom.co.th

Visitors: 1,795,279