กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังจิตอาสาในท้องถิ่น เร่งจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขแจกจ่ายสู่พี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้าน-ชุมชน รวมแล้วกว่า 7,157,066 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม)

หน้ากากอนามัยชนิดผ้า เป็นหน้ากากทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายจากละอองไอจามซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หน้ากากอนามัยชนิดผ้ายังสามารถซักทำความสะอาดนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากาก และลดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งได้อีกด้วย

#รวมพลังคนไทยสู้COVID-19

Visitors: 1,794,008