ไทยประกันชีวิตคุ้มครองบุคลากรแพทย์สู้ภัยCOVID-19

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้อำนวยการ สำนักงานแพทยสมาคม ร่วมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวโครงการสนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบความคุ้มครองประกันชีวิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ทุนประกันรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ผ่านกองทุนประสานงานและสนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ ได้ทาง SMS *948*1919*100# และ *948*1919*10# โดยร่วมบริจาคได้จนถึง 30 มิถุนายน 2563

Visitors: 1,793,973