กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

นต. พญ. นลินี  ไพบูลย์  ประธานกรรมการ   บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์  ยูนิตี้  จำกัด  ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ  เป็นจำนวนเงิน   1,320,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัส  โควิด-19  ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19   โดยมี  รศ. นพ. สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 6

Visitors: 1,967,866