กทพ. เบี่ยงการจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรหน้าด่านฯ บางแก้ว 3 ทางออก

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท เอสเอ็ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 3 ทางออกทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงและปิดการจราจรบางช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้

-          วันที่ 7-10 เมษายน 2563 ปิดช่องจราจร 1 ช่อง ณ ช่องที่ 2

-          วันที่ 9-13 เมษายน 2563 ปิดช่องจราจร 1 ช่อง ณ ช่องที่ 1

-          วันที่ 12-16 เมษายน 2563 ปิดช่องจราจร 1 ช่อง ณ ช่องที่ 3

-          วันที่ 15-19 เมษายน 2563ปิดช่องจราจร 1 ช่อง ณ ช่องที่ 4

          ทั้งนี้กทพ.ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์   กรุณาแจ้งได้ที่ 081-627-9908 คุณสงกรานต์ มหวนมาลิน (ผู้ควบคุมงาน)

Visitors: 1,967,832