กทพ. จะปิดปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านฯ ดินแดง ช่องที่ 0,1,2 และด่านฯ บางนา ช่องที่ 1,2,3,4 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

          การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ ให้ดำเนินการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง ช่องที่ 0,1,2 และปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
          ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการ ติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร และสัญญาณไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  กรุณาแจ้งได้ที่นายทิพเนตร ปรีชา หมายเลขโทรศัพท์ 081-372-3695 (ผู้จัดการโครงการ)

Visitors: 1,981,182