“ทูตพาณิชย์”ชี้ช่องทำทำมาค้าขาย การเข้าไปลงทุน ในตลาดกัมพูชา “ทูตพาณิชย์กัมพูชา” เปิดโพยสินค้าที่ชาวกัมพูชาต้องการจากไทย เผยมีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้าง รวมถึงต้องการระบบการบริหารจัดการโรงแรม สปา ร้านอาหาร การใช้แอปพลิเคชัน

นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ทำการสำรวจแนวโน้มความต้องการของตลาดกัมพูชา ในด้านการค้าและการลงทุน พบว่า ในด้านการค้า สินค้าที่มีโอกาสขยายตัวสูงในตลาดกัมพูชา ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยทำการค้ากับกัมพูชามาช้านาน แต่ก็ยังมีโอกาสในการทำตลาดต่อ เพราะสินค้าของไทยเป็นที่ต้องการ เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวกัมพูชา

          ทั้งนี้ ยังมีภาคบริการที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างระบบบริหารจัดการในโรงแรม ในสปา ในร้านอาหาร หรือการใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งบริการเหล่านี้ ก็เป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาด้วยเช่นกัน

          ในด้านการลงทุน พบว่า นักลงทุนไทยมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นสาขาการลงทุนที่มีศักยภาพ เพราะมีความต้องการสูง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องรักษาคุณภาพของสินค้าให้เท่าเทียมกับสินค้าที่นำเข้าจากไทย เพราะชาวกัมพูชาให้การยอมรับสินค้าที่ผลิตมาจากไทย หากไปผลิตในกัมพูชา คุณภาพก็ต้องเท่าเทียมกัน และยังมีโอกาสเข้าไปลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สปา และร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยมีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตได้สูงในตลาดกัมพูชา

          อย่างไรก็ตาม ในการเข้าไปทำการค้าและการลงทุนในกัมพูชา ผู้ประกอบการจะต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้า การลงทุน เช่น ในเรื่องของการค้า ต้องเข้าใจว่าสินค้าอะไรต้องห้ามบ้าง สินค้าอะไรที่ต้องการใบรับรองที่เป็นการเฉพาะ ต้องการใบรับรองสุขอนามัย ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องศึกษาให้ดี รวมถึงเรื่องภาษีนำเข้า และในด้านการลงทุน ต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อัตราภาษีที่ต้องเสีย ต้องไปจดทะเบียนกับหน่วยงานไหนบ้างในกัมพูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะทำการค้าการลงทุนในประเทศกัมพูชาต้องศึกษา

ส่วนปัญหาอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยมักจะประสบปัญหา เมื่อเข้าไปลงทุนในกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องกฎระเบียบของรัฐบาลกัมพูชาที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าไปลงทุนจะต้องทราบ เช่น เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ภาษีที่ผู้ประกอบการจะต้องเสียให้กับรัฐบาลกัมพูชา อย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งมีภาษีเฉพาะบางรายการ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

          นอกจากนี้ ยังพบว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่ได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ  สหภาพยุโรป (อียู) หรือประเทศอื่นๆ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ หากผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชา ขณะเดียวกัน กัมพูชาก็มีสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ประกอบการชาวต่างชาติมากมายด้วยเช่นเดียวกัน

          สำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจ ทั้งด้านการค้าและการลงทุน สามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย หรือจะติดต่อทางอีเมล thaicompnh@gmail.com เพื่อขอรับคำปรึกษาก็ได้

Visitors: 1,963,103