ด่วน !!!!! DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2020 ตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2563 พร้อมรับสิทธิออกงาน STYLE Bangkok 2020 ก่อนใคร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Qurated Fashion Incubation Project 2020 หรือโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นได้พัฒนาสินค้าทั้งด้านการออกแบบ รูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของแฟชั่น ตลาดเป้าหมาย และความต้องการของผู้ซื้อ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ กำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทเกี่ยวกับการผลิตผลงานในคอลเล็กชั่นใหม่ ซึ่งเน้นการให้ความรู้ด้านแนวโน้มแฟชั่น ประจำฤดูกาล Spring/Summer 2021 นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เทรนด์ การวางแผนการตลาด การพัฒนาแบรนด์ การสร้างคอลเลคชั่น การวิเคราะห์เจาะลึกสินค้าแฟชั่นและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และการทำตลาดรูปแบบใหม่สำหรับสินค้าแฟชั่น เพื่อเตรียมพร้อมออกงาน STYLE Bangkok 2020

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 เมษายน 2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 061-6955625 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://drive.ditp.go.th/th-th/

Visitors: 1,964,161