“จุติ” เปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด - 19 เคหะชุมชนห้วยขวาง ภายใต้โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ภายใต้แนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ        ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวางเพื่อเปิดศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด - 19    และมอบถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน ณ บริเวณสนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่มีความรุนแรงอยู่ในปัจจุบัน และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในชุมชน โดยกำหนดแผนขับเคลื่อนโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด - 19 ภายใต้แนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” เพื่อเร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน อีกทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในชุมชนกรุงเทพฯ 286 ชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ 91 ชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 195 ชุมชน

 

สำหรับเคหะชุมชนห้วยขวาง เป็น 1 ในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติโดยมีผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 จำนวน 3 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2 ราย พร้อมเฝ้าระวังดูอาการและกักตัว จำนวน 13 ราย ในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติได้ฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งนำสิ่งของและอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยของตนเอง อีกทั้งได้จัดตั้ง “ครัวกลาง” เป็นระยะเวลา 7 วัน ณ สนามกีฬาห้วยขวาง และศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขาย    เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด - 19 รวมถึงผู้ที่ตกงาน และผู้ที่ขาดแคลนอาหาร ฯลฯ ซึ่งเคหะชุมชนห้วยขวางเป็นพื้นที่เป้าหมายแรกที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลของตนเองและครอบครัวกับผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนฟื้นฟูชุมชน พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด - 19 ภายในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง และได้มอบถุงยังชีพจำนวน 250 ถุง มอบให้คนพิการกับผู้ป่วยติดเตียง  นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคลังชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับ  ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และแจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 รวมถึงการเคหะแห่งชาติได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนลงทะเบียนผ่าน Line : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http//covid.nha.co.th          เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่มีมาตรการเยียวยาประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

 

Visitors: 1,958,986