เวียตเจ็ทปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม พร้อมโปรโมชั่นบัตรโดยสาร เริ่มต้น 13 บาท (9,000 ดอง)

กรุงเทพฯ 23เมษายน 2563 ตามการตัดสินใจของสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563  สายการบินเวียตเจ็ทจะทำการปรับเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม โดยจะเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินเป็น 6 เที่ยวบินไปกลับต่อวันสำหรับเส้นทางระหว่างฮานอยและโฮจิมินห์ 3 เที่ยวบินไปกลับต่อวันสำหรับเส้นทางระหว่างฮานอย / โฮจิมินห์ซิตี้และดานัง และ 1 เที่ยวบินไปกลับต่อวันสำหรับเส้นทางภายในประเทศเวียดนามเส้นทางอื่น ๆ

ทางสายการบินยังยังได้มีการนำเสนอบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่น เริ่มต้นเพียง 13 บาท (9,000 ดอง) (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศเวียดนามทุกเส้นทาง ผ่านทางเว็บไซต์ www.vietjetair.comระยะเวลาในการจองบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563 ในช่วง “ได้เวลาเวียตเจ็ท!” เวลา 12.00 - 14.00 น. (GMT + 7)  สำหรับใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) ผู้โดยสารสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางบิน ผ่านทางเว็บไซต์ www.vietjetair.comหรือผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/vietjetvietnam/

นอกเหนือจากเที่ยวบินโดยสารปกติ ทางสายการบินยังให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน ซึ่งนอกจากสินค้าทั่วไปแล้วทางสายการบินยังให้บริการขนส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฟรีเพื่อเป็นการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังให้บริการเที่ยวบินฟรีสำหรับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลานี้

สายการบินยังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด ในการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ การสวมหน้ากากอนามัย และข้อกำหนดต่างๆตามมาตรฐาน สำหรับลูกเรือและผู้โดยสารทุกท่านในทุกเที่ยวบิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รับรองสวัสดิภาพของลูกเรือและผู้โดยสาร รวมถึงชุมชนในแต่ละประเทศ

Visitors: 1,959,085