TOT We Care ด้วยความห่วงใยจากใจ ทีโอที

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 บมจ.ทีโอที มีความห่วงใยประชาชนและเยาวชนทุกคนในการลดความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการรับเชื้อ จึงได้จัดโครงการ “TOT We Care” เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับชุมชนในโครงการ TOT Young Club  เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ  จำนวน 71 ชุมชนทั่วประเทศ  โดยครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในโครงการTOT Young Club ชุมชนคลองลัดมะยม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 71 ชุมชนได้นำความห่วงใยจาก ทีโอที ส่งมอบแอลกอฮอล์และสเปรย์ล้างมืออนามัย ให้กับคุณสายบัว ชูจันทร์ ผู้แทนชุมชนฯ ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 

Visitors: 1,967,913