กคช. ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ แจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า

การเคหะแห่งชาติ ร่วมมือกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ( BPW-BANGKOK) ภายใต้โครงการ อิ่มท้อง อิ่มใจ ต้านภัย COVID-19” โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 3 จากขวา) ดร.ณฤดีเคียงศิริ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมแจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน จำนวน 500 กล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึง     ผู้ตกงาน และผู้มีรายได้น้อย ณ​ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

            ทั้งนี้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW-BANGKOK) ได้เริ่มแจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง และโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 52 รวม 3,300 กล่อง

Visitors: 1,981,240