บมจ.มิตรแท้ประกันภัย มอบอุปกรณ์และส่งกำลังใจ ร่วมฝ่าภัยวิกฤต COVID-19

คุณกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภา (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อนๆ มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด และคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคุณอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนครอบครัวจันทร์ศรีชวาลา ร่วมกับ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย คณะผู้บริหารและเพื่อนๆ บริจาคเงินสด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 1,400 ชิ้น ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทยและคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 พร้อมกล่าวฝากกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วยงานให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้พร้อมกันทั้งประเทศในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 1,984,001