GPSC มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลวังจันทร์ ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ส่งมอบชุดป้องกันความปลอดภัย หรือชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลวังจันทร์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

Visitors: 1,981,233