ความสำคัญของหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู

เป็นหอผู้ป่วยสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบการหายใจที่อยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยในปัจจุบันมีแนวโน้มของผู้ป่วยในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ หอผู้ป่วยแห่งนี้ยังสามารถปรับห้องจากความดันลบเป็นความดันปกติหรือบวกตามความเหมาะสมเพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบการหายใจอื่นๆ ได้ และยังสามารถคงบางส่วนของห้องความดันลบไว้สำหรับรับผู้ป่วยอื่นที่มีการติดเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศ เช่น ผู้ป่วยวัณโรค หรือโรคอุบัติใหม่ได้ ซึ่งทำให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย แยกผู้ป่วยเป็นสัดส่วน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย 

- การทำงานของระบบห้องอุปกรณ์ต่างๆภายในหอผู้ป่วยวิกฤตระบบการหายใจบ้านปู

ห้องผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure Room) แบบแยกห้อง เพื่อใช้สำหรับรักษาและป้องกันการแพร่กระจายโรคสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยติดเชื้อระบบการหายใจ มีแรงดันต่ำกว่าภายนอกห้องจึงทำให้อากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนไม่สามารถแพร่ออกสู่ภายนอกห้อง และสามารถปรับโปรแกรมให้แรงดันภายในห้องผู้ป่วยเป็นปกติหรือบวก เพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ป่วยโควิด-19 ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ภายในห้องยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนี้

- กล้องวงจรปิด เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีระบบควบคุมจากภายนอก

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 

- เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์แบบพกพา

- เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล

- เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ

- เครื่องกดนวดหัวใจอัตโนมัติ

- อุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลมชนิดที่ดัดงอได้

Visitors: 1,957,916