DITP เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น เตรียมพร้อมความต้องการสู่ตลาดโลก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่าจากการรับสมัครผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นจากทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “Qurated Fashion Incubation Project” ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า 60 บริษัท ทั้งในกลุ่มสินค้าเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มสินค้าเครื่องหนัง (กระเป๋า รองเท้า) และกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ และหมวก โดยโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการของไทยทั้งในอุตสาหกรรมแฟชั่นรวมถึงกลุ่ม SMEs และ OTOP ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์การออกแบบ การตลาด รวมถึงการออกแบบโดยการนำแนวโน้มแฟชั่นโลกมาปรับใช้ และการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นของไทย เพื่อให้มีความทันสมัย มีคุณภาพและดีไซน์ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมครบหลักสูตรแล้ว จะได้รับได้รับใบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ “QURATED Fashion Mark” รวมถึงการเข้ารับพิจารณา“QURATED Fashion Award” โดยมีคณะกรรมการพิจารณารางวัลจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกรมฯ และผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา โดยรางวัลประกอบด้วย 5 สาขา ดังนี้

1) Best Branding Award สำหรับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และวางตำแหน่งทางการตลาดพร้อมสร้างความโดดเด่นแตกต่างและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด

2) Best Fashion Collection Award สำหรับผู้ประกอบการที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบการออกแบบ การคัดสรรวัตถุดิบการตัดเย็บที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล

3) Best Accessories Collection Award สำหรับผู้ประกอบการที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่น เครื่องหนัง รองเท้า และเครื่องประดับ ที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบการออกแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวมที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล

4) Best Material Development Award สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น แปลกใหม่ และมีความเป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา ในการพัฒนาวัตถุดิบหรือวัสดุ เช่น เส้นใย ผ้าผืน วิธีการย้อม ฟอกและตกแต่งสำเร็จ หรือหนัง หรือวัสดุประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแฟชั่น

5) Best Design Collaboration Award สำหรับผู้ประกอบการในโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาสินค้าจนเกิดเป็นสินค้าใหม่ที่น่าสนใจ โดยการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีและคุณสมบัติของวัตถุดิบ นำมาออกแบบร่วมกับความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการ นำมาออกแบบและผลิตเป็นผลงานที่โดดเด่นและมีความสวยงาม

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นี้จะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านแนวโน้มแทรนด์แฟชั่น ปี 2021 ในฤดูกาล Spring Summer 2021 ประกอบด้วย แนวโน้มแฟชั่น แนวโน้มแฟชั่นวัตถุดิบ และแนวโน้มสี แนวทางการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋ารองเท้า และเครื่องประดับ รวมทั้งแนวโน้มความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในอนาคต การวิเคราะห์ตลาดของแต่ละกลุ่มประเทศเป้าหมาย และพฤติกรรมผู้บริโภค จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์แฟชั่น อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 2,113,979