ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

คุณวิชิต แสงทองสนิท กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน โดยมีนายบุญส่ง  จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และนายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี และคุณธิดาพร มีกิ่งทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมสังเกตุการณ์การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ครั้งที่ 9 จำนวน 27 รางวัล ๆ ละ 200,000 บาท และชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท ครั้งที่ 4 จำนวน 4 หมวด ๆ ละ 10 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาทและรางวัลพิเศษ 500,000 บาท จำนวน 8 รางวัล โดยมีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ดำเนินการออกรางวัลตามกระบวนการมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 เช่นเดียวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ www.ghbank.co.th เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และ Application : GHB ALL 

 

Visitors: 2,127,655