ชี้แจงข่าวกรณีพนักงาน ธ.ก.ส. พูดจาขึ้นเสียงใส่ลูกค้า

ตามที่ปรากฏข่าว พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  พูดจาไม่เหมาะสม  โดยขึ้นเสียงใส่ลูกค้าที่มาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าวมีรายละเอียดการพูดคุยเจรจาจนเป็นที่ยุติแล้ว แต่มีผู้นำข้อมูลบางส่วนมาโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  นั้น.

             ธ.ก.ส.ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นดังนี้

               1. เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น.  ลูกค้าได้เข้ามาสอบถามพนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการ  เพื่อติดต่อในเรื่องการทำสัญญาเงินกู้  โดยพนักงานหน่วยอำเภอได้แจ้งลูกค้าว่า  พนักงานที่ให้บริการเขตออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่  และไม่ทราบว่าจะกลับมาช่วงใด   ซึ่งพนักงานสาขาได้พยายามติดต่อกับพนักงานเขตบริการดังกล่าวแต่ยังติดต่อไม่ได้

               2. เวลา 14.30 น. ลูกค้าเข้ามาสอบถามอีกครั้ง ว่าพนักงานท่านนั้นกลับมาหรือยัง   พนักงานจึงสอบถามว่าลูกค้าต้องการรับบริการอะไร  เพื่อจะได้ให้บริการแทน  แต่ลูกค้าไม่ตอบและได้เดินออกจากสาขาไป

               3. เวลา 15.15 น.  ลูกค้ารายดังกล่าวได้เดินเข้ามาในสาขาอีกครั้งพร้อมส่งเสียงเอะอะโวยวาย แสดงความไม่พอใจต่อพนักงาน และสอบถามว่าพนักงานจะกลับมาเมื่อใด  ซึ่งหัวหน้าหน่วยและผู้ช่วยผู้จัดการสาขามาช่วยอธิบายแล้ว  แต่ลูกค้าไม่รับฟัง  ผู้บริหารจึงได้เชิญลูกสาวลูกค้าช่วยนำลูกค้าออกไปสงบสติอารมณ์

               4.ในเวลาต่อมา ลูกค้าเดินเข้ามาพร้อมกับบุคคลค้ำประกัน พนักงานของสาขาได้เชิญลูกค้าเข้ามาเพื่อให้บริการแทน  แต่ลูกค้าก็ยังส่งเสียงเอะอะโวยวาย  พนักงานท่านนั้นจึงได้ขึ้นเสียงเพื่อให้ลูกค้าได้ยุติการก่อความรำคาญ

               5.ความผิดพลาดจากการให้บริการดังกล่าวทางผู้บริหารของธนาคารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปพบลูกค้าเพื่อขอโทษและปรับความเข้าใจ  พร้อมรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   ซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจและได้ลบโพสต์คลิปที่ลงพร้อมทั้งขอโทษธนาคารที่แสดงกริยาวาจาไม่เหมาะสม

               6 ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลเพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า  หากพบว่าพนักงานไม่ดูแลใสใจและแสดงกริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ  ธนาคารจะมีมาตรการในการเข้าไปแก้ไข  กรณีนี้ ธ.ก.ส.ขอน้อมรับข้อผิดพลาดจากพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน  และจะดำเนินสอบสวนตามขั้นตอน รวมถึงการคาดโทษทางวินัยตามวิธีปฏิบัติของธนาคารทั้งนี้  ธนาคารพร้อมรับฟังข้อชี้แนะ ในการนำมาปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้ใช้บริการต่อไป 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาชี้แจงข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไปและขอขอบคุณล่วงหน้า  มา  ณ โอกาสนี้

Visitors: 2,127,650