EXIM BANK พัฒนาก้าวกระโดดสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจคุณธรรมและโปร่งใส จากผลประเมิน ITA ปี 63 เพิ่มขึ้นสูงสุด จากอันดับที่ 21 เป็นอันดับที่ 4 ของรัฐวิสาหกิจไทย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 2,502,715