DITP เปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ DITP ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา แต่การให้ความรู้ยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าออนไลน์ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาจากรูปแบบออฟไลน์เป็นรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมผ่าน Zoom กว่า 400 ราย

           นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ได้รับความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและความพึงพอใจจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง โดยสถาบัน NEA ได้เชิญกูรูในด้านการทำการค้ายุคใหม่และการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ ไปรษณีย์ไทย EXIM Bank สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย TikTok และ eBay เป็นต้น มาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ด้านการทำตลาดออนไลน์ยุคใหม่ การขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ การชำระเงิน และการขนส่งสินค้า ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในเรื่องการค้าออนไลน์ในทุกๆ ด้าน และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) บุคลากรรุ่นใหม่ (Gen-Z) ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (StartUp) ผู้สนใจทั่วไปรวมถึงผู้บริหารของทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาในหลักสูตรเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ไปกับ Thaitrade.com Thailandpostmart.com และ eBay” การบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์ E-commerce เชิงลึก เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” แนะนำถึงวิธีการ และช่องทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเทคนิค และกลยุทธ์ในการเจาะตลาดต่างประเทศอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมแนะแนวทางการบริหารการค้าในยุค E-commerce การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Grow your Business with TikTok” สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยากหาช่องทางออนไลน์ช่วยโปรโมทธุรกิจ โดยการทำการตลาดบน TikTok เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE Official Account 360 องศา” เรียนรู้และลงมือทำจริงกับการใช้ LINE OA อย่างรอบด้านในการทำธุรกิจ พร้อมอัพเดต feature ใหม่ๆ ที่ LINE OA พัฒนามาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค เป็นต้น

สำหรับหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 นี้ ในปี 2564 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้เตรียมจัดการอบรมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยอีก 3 ครั้งที่เหลือจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดน่าน, จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครพนม ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อๆ ไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nea.ditp.go.th หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp หรือ สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่: 083-097-9190, 02-507-8109

Visitors: 2,503,229