ไทยสมายล์ เข้าพบเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

เร็วๆ นี้, นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายสราวุธ วงศ์สมนึก (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ สายการบินไทยสมายล์ ได้รับเกียรติให้เข้าพบนาย อูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ Mr. Heng Sovannarith ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์กัมพูชาประจำประเทศไทย (ที่1 จากขวา) เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 พร้อมทั้งได้ร่วมหารือและขอคำปรึกษาทางด้านการจัดทำการบินเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์(Semi-Commercial Flight)ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่มีแผนดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564นี้ นอกเหนือจากการบินแบบเช่าเหมาลำ(Charter Flight) ที่ทำการบินเป็นประจำในทุกเดือน

ทั้งนี้ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือเรื่องการเตรียมหารือกับทางรัฐบาลไทย ในการวางแนวทางการเปิดการท่องเที่ยวแบบทราเวลบับเบิ้ล และมาตรการเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในสถานการณ์โควิค-19  ซึ่งนับเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศในอนาคต 

Visitors: 25,124,536