กทพ. ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้ปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน) กม.๔๒ + ๗๑๖ - กม.๔๕ + ๐๕๐ ขาเข้า เพื่อเข้าดำเนินการเสริมกำลัง และซ่อมแซมฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัทซีวิล สเตทส์จำกัด ให้ดำเนินการเสริมกำลังและซ่อมแซมฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถีจึงมีความจำเป็นต้องปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทางด้านขวาสุดบนทางหลวงหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน) บริเวณกม.๔๒ + ๗๑๖ - กม.๔๕ + ๐๕๐ ทิศทางขาเข้า     มุ่งหน้ากรุงเทพฯ(หน้าซอยวัดบางเกลือ) ตั้งแต่วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔      ในการนี้ กทพ. ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้ดูแลทางหลวงหมายเลข 34 ให้เข้าดำเนินการปิดและเบี่ยงการจราจรได้ ทั้งนี้ผู้ใช้ทางสามารถใช้ถนนคู่ขนานเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดและเบี่ยงจราจรบริเวณดังกล่าวได้

          กทพ.ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้า

          กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

Visitors: 25,141,604