อธิบดีกรมอนามัย เชิญชวน ตรุษจีนนี้ โอน e – อั่งเปา

       นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยประธานงานแถลงข่าว ตรุษจีนนี้ ธนาคารร่วมใจ พัฒนา e -อั่งเปา สะดวก โอนง่าย ปลอดภัย โดยมี ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข ,ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี,ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร,

คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซันส์ เวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ,

คุณวิทิต หวังวรวงศ์ กรรมการบริหาร SEASONS WORLDจัดงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

 

Visitors: 2,719,229