ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ ปี 2564 – 2566 ขับเคลื่อน 8 ยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์ 5 เป้าหมาย เพื่อตลาดทุนไทยเข้มแข็ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน แถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต ปี 2564 2566 ภายใต้แนวคิด “Strengthening Resilient Future” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ

 บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ปี  2564  พร้อม มอบรางวัลสำหรับโครงการ ASEAN CorporateGovernance Scorecard ให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย โดยมี นายพิชิตอัคราทิตย์ (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ ก.ล.ต. และ  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมให้การต้อนรับณ โรงแรม ดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก  เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 25,128,240