DITP เปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 พร้อมจัดเสวนา “โลจิสติกส์ยุคใหม่ แต้มต่อทางธุรกิจของเกษตรกรไทย”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบ โลจิสติกส์ยุคใหม่ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

          นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่าโลจิสติกส์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ดังนั้น การมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการค้าและสร้างความเป็นต่อในเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรของไทยอีกทั้งตรงตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งการดำเนินงานใน ปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้บูรณาการความร่วมมือกับสมาพันธ์/สมาคมด้านโลจิสติกส์และเกษตรถึง5 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย

          “โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกจะเป็นก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้กับการจัดการโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำสินค้าของตนไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบมีต้นทุนการส่งออกที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก”

ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “โลจิสติกส์ยุคใหม่ แต้มต่อทางธุรกิจของเกษตรกรไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนายธเนศ พิริย์โยธินกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า พัฒนาธุรกิจ และการลงทุน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถรับชมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและการเสวนาได้ทาง Facebook Fanpage : DITP.Logistics ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ตั้งแต่เวลา 09.45 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th/logplus

Visitors: 25,129,013