กทพ.จัดกิจกรรม ทางด่วนชวนเรียนรู้

            20 กุมภาพันธ์ 2564  นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "  โดยนำเยาวชนและผู้นำชุมชน 6 ชุมชน รอบเขตทางพิเศษประกอบด้วย ชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ชุมชนร่มเกล้า  ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันและชุมชนสวนอ้อย ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกตำราเรียนในด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

Visitors: 25,148,647