23 ตุลาคม 2565 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ  รวม 3 สายทาง ของวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น.

-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน

-ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน

-ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)จำนวน 10 ด่าน

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565(วันปิยมหาราช) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน     โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2(ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D)และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน- ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อเข้าไปอัปเดตเป็น บัตร Easy Pass Plus + เข้าไปใช้งานระบบ M - Flow โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Passตลอดจนรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  อีกทั้งยังสามารถ     ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)ผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Visitors: 4,932,485