24 ตุลาคม 2564 ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) จะเปลี่ยนการให้