3 การไฟฟ้า ขอความร่วมมือ “งดปล่อยโคมลอย” ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน