7 ธ.ค. นี้ กทพ. เปิดระบบ Lane control Sign เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท ( ฝั่งเหนือ ) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

                  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางลง    ถนนสุขุมวิท ( ฝั่งเหนือ) ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาทางกายภาพที่มี  3 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นเลี้ยวขวาไปถนนเพลินจิต จำนวน 2 ช่องจราจร และเลี้ยวซ้ายไปถนนสุขุมวิท (แยกนานา)  จำนวน 1 ช่องจราจร โดยเฉพาะชั่วโมงช่วงเร่งด่วนเช้าจะติดขัดในทิศทางมุ่งหน้าไปถนนสุขุมวิท (แยกนานา) ช่วงเร่งด่วนเย็นจะติดขัดในทิศทาง มุ่งหน้าไปถนนเพลินจิต

                 กทพ. ได้นำเทคโนโลยีระบบ Lane control Sign เข้ามาใช้ ในการจัดการจราจร เพื่อเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยวของรถบริเวณทางออกตามปริมาณจราจรในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับทิศทางการเลี้ยวของการจราจรในถนนสุขุมวิท และในการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณดังกล่าวนั้น กทพ. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรให้เกิดประสิทธิภาพได้โดยตรง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อร่วมกันบูรณาการ หากแต่ในเบื้องต้นที่ กทพ. ดำเนินการนำเทคโนโลยีระบบ Lane control Sign เข้ามาใช้ จะช่วยให้การจราจรบริเวณทางลงถนนสุขุมวิท ( ฝั่งเหนือ ) มีความเป็นระเบียบ และคล่องตัวมากขึ้น ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางพิเศษให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. (เฉพาะวันทำการ)

                 ในขณะเดียวกัน กทม. ได้ดำเนินโครงการจัดทำ Lane control ทิศทางถนนสุขุมวิท (ขาออก) ไปจนถึงแยกนานา ซึ่งสอดคล้องและจะช่วยบูรณาการ กับโครงการแก้ไขปัญหาจราจรของ กทพ. ในบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

Visitors: 5,425,211