บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมพิเศษ เสิร์ฟ “สูตรเด็ด by อเบอร์ดีน”

บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมพิเศษเสิร์ฟ “สูตรเด็ดby อเบอร์ดีน” พร้อมอัปเดตสถานการณ์ตลาดโลกโดยคุณโรเบิร์ตเพนนาโลซาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย)เผยกลยุทธ์การบริหารกอง Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกลบอลไดนามิคดีวิเด็นฟันด์  แบบเจาะลึกรวมถึงสูตรเด็ดในการคัดเลือกหุ้นและเทคนิคการสร้างพอร์ตของผู้จัดการกองทุนระดับโลกโดยคุณมาร์ตินคอนนาแฮน Investment Director จากabrdn group

สำหรับผู้ลงทุนที่มองหารายรับสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสเติบโตจากผลกำไรส่วนต่างของราคาหุ้น (Capital gain) ในระยาว อเบอร์ดีนขอแนะนำ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ มุ่งเน้นการลงทุนหุ้นปันผลเด่นทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์ที่โดดเด่น แบ่งการลงทุนเป็น 2 ส่วนหลัก Core Portfolio เน้นการลงทุนในระยะยาวในหุ้นคุณภาพ เพื่อโอกาสรับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมโอกาสเติบโตของราคาหุ้น และ Dividend Capture Sleeve ลงทุนระยะสั้น เพื่อหาโอกาสรับกระแสเงินสดจากทั้งเงินปันผลปกติและเงินปันผลที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ โดยกองทุนหลักตั้งเป้าจ่ายปันผลรายเดือนสม่ำเสมอ แม้ในภาวะที่ตลาดผันผวน โดยมีประวัติการจ่ายปันผลรายเดือนอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปี*

โดยกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ มีให้เลือกทั้งชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ABGDD-R) เหมาะกับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสรับกระแสเงินสดรายเดือน โดยไม่ต้องเสียภาษี ชนิดสะสมมูลค่า (ABGDD-A) ชนิดเพื่อการออม (ABGDD-SSF) และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABGDD-RMF)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.abrdn.com/th-th/investor/what-we-do/active-equities/global-dynamic-dividend

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอรับหนังสือชี้ชวน โทร 02-352-3388 

*การจ่ายเงินปันผลในอดีต ไม่สามารถการันตีการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

คำเตือน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

Visitors: 5,425,217